کاسنی و شاتره

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران ، گیاه . کاسنی و عرق کاسنی، از دیرباز در میان ایرانیان جایگاه و منزلتی خاص داشته و همه مادربزرگ‌ها، در میان تمام شیشه‌های عطر و ادویه در مطبخ خانه‌هایشان، یک قرابه کوچک، عرق کاسنی را در کنار شاتره

2023-02-05
    افلام سعاد حسنى و حسن يوسف
  1. 20 · شاتره و کاسنی
  2. طبع عرق شاتره معتدل می باشد